Coombs Farm
$25.00
$14.00
$13.00 /lb.
Avg. 11.2 oz.
$26.00 /lb.
Avg. 12.8 oz.
$14.00 /lb.
Avg. 2.1 lb.
$9.50 /lb.
Avg. 2.25 lb.
$3.00 /lb.
Avg. 2 lb.

Pork chops

two per package

$11.00 /lb.
Avg. 1 lb.

Pork Deposit

To reserve your half or whole pig for custom processing

$9.00 /lb.
Avg. 1.75 lb.
$31.00 /lb.
Avg. 1.8 lb.
$8.00 /lb.
Avg. 2.9 lb.
$24.00 /lb.
Avg. 2 lb.
$22.00 /lb.
Avg. 14.4 oz.
$4.50 /lb.
Avg. 3.5 lb.
$16.50 /lb.
Avg. 1 lb.
$9.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$29.00 /lb.
Avg. 1.4 lb.

Turkey Deposit

Farm Fresh, pasture raised heritage non-GMO Turkey

$7.25 /lb.
Avg. 7.2 lb.